INFORMASI
SELAMAT DATANG KE SISTEM EHADIR
Modul
1.Kehadiran
2.Cuti
3.Kursus/Tugas Luar
4.Tuntutan Lebih Masa
5.Tuntutan Elaun Perjalanan


AKSES DARI LUAR
Http://ehadir.mdbg.gov.my:8022

LOGIN DAN KATALALUAN
Sila login ke sistem dengan menggunakan no mykad (tanpa - ) dan katalaluan asas "abc123"

MAKLUMAN PENTING
Sila kemaskini ALASAN KEHADIRAN INDIVIDU bagi mengelakkan tindakan diambil.

ADUAN SISTEM
Sebarang Aduan dan komen mengenai Sistem e-Hadir hendaklah menggunakan menu ADUAN yang disediakan. Maklumbalas dan jawapan ADUAN akan dijawab dan dihantar ke emel tuan/puan.

Mozilla Firefox
Adobe Reader